ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Το οικονομικό έτος


Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Weleda αυξήθηκε κατά 11,7 τοις εκατό σε 217,6 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της Weleda κατόρθωσαν - παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού - να σημειώσουν καλή αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2007.

Το 2007 ασχοληθήκαμε διεξοδικά με τη γκάμα φαρμακευτικών προϊόντων της Weleda. Αφενός για να εξακολουθήσουμε να πληρούμε τις νόμιμες διατάξεις περί ασφάλειας φαρμακευτικών προϊόντων, αφετέρου για να τεκμηριώσουμε και να εξασφαλίσουμε τη μοναδική και μη συγκρίσιμη με άλλες θεραπευτικές μεθόδους ποιότητα σε διεθνή κλίμακα.