ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝΕΚΘΕΣΕΙΣ


1. Συμμετοχή στην Eco Festival 2007 στην Αθήνα.
2. Ταξίδι με επιλεγμένους δημοσιογράφους στις εγκαταστάσεις της Weleda στην Γερμανία.

3. 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο για Φαρμακοποιούς, Γιατρούς, Μαίες και Ιδιοκτήτες Καταστημάτων με βιολογικά προϊόντα στο Ηyatt Regency Hotel της Θεσσαλονίκης.
4. Χορηγός του Μy Health, στο Ηyatt Regency Hotel της Θεσσαλονίκης.

 

5. Χορηγός στο 14ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών στην Θεσσαλονίκη.
6. Συμμετοχή στην Pharma Point 2008 στην Θεσσαλονίκη.
7. Συμμετοχή στην Eco Festival 2008 στην Αθήνα.