ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ

Διάσκεψη του OHE για την προστασία της φύσης


Από 27 έως 30 Μαΐου 2008, η Weleda έλαβε μέρος στην 9η Διάσκεψη των συμβαλλομένων κρατών για την προστασία της βιοποικιλότητα στη Βόννη. Η Weleda είναι εταίρος της πρωτοβουλίας «Επιχειρήσεις και Βιοποικιλότητα» της γερμανικής κυβέρνησης. Σε μια εορταστική επίσημη τελετή ενώπιον 5.000 αντιπροσώπων από 190 χώρες υπογράψαμε μια «δήλωση leadership» για την εφαρμογή της σύμβασης περί βιοποικιλότητας.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη χρήση καθώς και ο ορθός καταμερισμός πλεονεκτημάτων αποτελούν τις τρεις βασικές πτυχές της Διάσκεψης, τις οποίες η Weleda αναγνωρίζει και υποστηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια.