ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝΣυμβουλές

Πρόγραμμα περιποίησης


Ποια είναι η κατάλληλη περιποίηση για μένα; Πότε χρησιμοποιώ ποιο λάδι; Τα προγράμματα περιποίησης που έχουμε ετοιμάσει, σάς παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ποια προϊόντα ενδείκνυνται καλύτερα για τον τύπο δέρματος σας και πώς θα τα χρησιμοποιήσετε.